Objectius

Missió

Donar a conèixer a la societat en què vivim, la Cultura i el moviment Rastafari, educar sobre aquesta Cultura la qual té la seva arrel en l’Àfrica a través de la creació i difusió d’esdeveniments culturals en espais físics com en plataformes digitals promovent valors com la solidaritat, l’amor i la pau.

Visió

Convertir-nos en un espai referent de la cultura Rastafari a Barcelona generant oportunitats per a l’intercanvi cultural entre artistes, públic i diverses organitzacions socioculturals d’Espanya i el món.

Valors

Ens basem en l’educació, tolerància i valors com el respecte, unitat, empatia, igualtat de gènere i l’amor cap a un mateix i el proïsme, això ens porta a viure en una comunitat en harmonia promovent una Cultura de pau.